Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Cape of Good Hope mys Dobré naděje
Cape Town město - Jihoafrická Republika
Cape Town Kapské Město
caped přiškrcený
caped omezený
caper žert
caper kaparovník
caper kousek
caper trik
capers rošťárny
capers poskakuje
capillarity kapilarita
capillary vlásečnice
capillary kapilára
capillary kapilární
capillary vlásečnicový
capillary action vzlínání
capillary attraction vzlínavost
capillary elevation kapilární vzlínání
capillary water kapilární voda
capillary zone kapilární pásmo (půdní voda)
capital hlavní
capital základní jmění
capital velmi vážný
capital verzálka
capital velké písmeno
capital skvělý
capital kapitál
capital hlavice sloupu
capital hlavní město
capital account účet kapitálu
capital account účet čistého jmění
capital account konto čistého jmění
capital account kapitálový účet
capital accounts kapitálové účty
capital city hlavní město
capital deepening kapitálové prohlubování
capital expenditure investiční výdaje
capital expenditure investiční náklady
capital expenditures kapitálové výdaje
capital formation vytváření kapitálu
capital formation tvoření kapitálu
capital gains kapitálový zisk
capital gains tax daň z kapitálových výnosů
capital goods kapitálové statky
capital goods fixní aktiva
capital goods kapitálové zboží
capital goods investiční statky
capital inflow příliv kapitálu
capital letter velké písmeno
capital levy kapitálová daň /odvod/
capital loss kapitálová ztráta
capital manor panství udělované králem
capital market kapitálový trh
capital markets kapitálový trh
capital messuage sídelní panství
capital offence hrdelní zločin
capital outflow únik kapitálu
capital outlay kapitálový výdaj
capital punishment trest smrti
capital stock základní jmění
capital stock kmenové jmění
capital stock kmenové akcie
capital transfer převod kapitálu
capital transfer kapitálový převod
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capital-intensive investičně náročný
capitalisation kapitalizace
capitalise kapitalizovat
capitalised kapitalizovaný
capitalised kapitalizoval
capitalising kapitalizování
capitalism kapitalismus
capitalist kapitalista
capitalist kapitalistický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy