Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
capitalistic kapitalistický
capitalistically kapitalisticky
capitalists kapitalisté
capitalization kapitalizace
capitalization financování
capitalizations kapitalizace
capitalize psát s velkým počátečním písmenem
capitalize kapitalizovat
capitalize financovat
capitalized kapitalizovaný
capitals kapitály
capitation daň z hlavy
Capitol Kapitol
capitular kapitulární
capitulate kapitulovat
capitulated kapituloval
capitulation kapitulace
capo znovu
capon kapoun
caponize kapounovat
capote dlouhý plášť
capped uzavřený
capped rate pohyblivá úroková sazba se stropem
capping upevnění závěsu
cappuccino kapučíno
capriccio capriccio
caprice vrtoch
caprice rozmar
capricious rozmarný
capricious vrtošivý
capriciously rozmarně
capriciousness rozmarnost
capricorn kozoroh
caprine kozlí
caprine kozí
capriole výskok
capriole poskok
capriole kapriola
caps víčka
caps velká písmena
caps kapitálky
capsicum paprika
capsize převrhnout
capsized převrhl se
capstan svislé vratidlo
capstone vyvrcholení
capsular pouzdrový
capsulated opouzdřený
capsule kapsle
capsule pouzdro
capsule váček
capsule tobolka
capsulize zapouzdřit
Capt. kapitán
captain kapitán
captaincy kapitánství
captains kapitáni
captainship kapitánství
caption titulek
caption podtitulek
captions titulky
captions podtitulky
captious šťouravý
captious rýpavý
captious chytrácký
captiousness záludnost
captiousness úskočnost
captiousness rýpavost
captivate upoutat
captivate zaujmout
captivated zaujal
captivated upoutal
captivating podmanivý
captivation uchvácení
captive zajatý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy