Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
captive zajatec
captive vězeň
captivity zajetí
captor únosce
capture zaujmout
capture zachytit
capture dopadnout
capture dopadení
capture chycení
capture chytat
capture chytit
capture uchvátit
capture zmocnit se
capture zajmutí
capture ukořistit
capture ovládnout
capture kořist
capture dobytí
capture zajmout
capture concept. pojem chyceného
capture hypothesis hypotéza pasti
capture the imagination probudit fantazii
captured chycený
captured zajatý
capturer kdo zajal
capturer kdo ukořistil
capturer kdo chytil
captures uchvacuje
captures obsazuje
capturing vystižení
capturing dobývání
capuchin kapucín
caput hlava
Caputo Caputo
capybara kapybara
car vagon
car auto
car automobilový
car osobní vůz
car osobní vozidlo
car automobil
car vůz vozu
car vůz
car bodywork karoserie
car buff milovník automobilů
car park parkoviště
car pool autopark
car repair service autoopravna
car school autoškola
car seat sedadlo automobilu
car wash mycí linka
car-wax vosk na auto
carabineer karabiniér
carabinieri karabiniér
caracal karakal
Caracas hl.m. - Venezuela
Caracas hlavní město Venezuely
caracole půlobrat
caracul perzián
caracul karakul
carafe karafa
caramel karamel
caramelize karamelizovat
carapace krunýř
carat karát
caravan karavana
caravan karavan
caravan obytný přívěs
caravan site autokemping
caravanning kempování
caravanserai karavanseráj
caravanserai karavanní stanice
caravel karavela
caraway kmín
caraway seeds kmín

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy