Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
carbamide močovina
carbamide karbamid
carbide karbid
carbine druh pušky
carbocaneous uhlíkový
carbohydrate uhlohydrát
carbohydrate sacharid
carbohydrate cukr
carbohydrates karbohydráty
carbolic karbolový
carbolic kyselina karbolová
carbolic acid kyselina karbolová
carbon kysličník
carbon uhlík
carbon black saze
carbon copy kopie přes průklepový papír
carbon dating uhlíkové datování
carbon dioxide oxid uhličitý
carbon disulphide sirouhlík
carbon monoxide kysličník uhelnatý
carbon monoxide oxid uhelnatý
carbon offset deals uhlíkové kompenzační jednání
carbon paper uhelný papír
carbon storage. ukládání uhlíku
carbon tax uhlíková daň
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbon-date uhlíkové datování
carbonaceous uhlíkatý
carbonaceous uhelný
carbonado diamant
carbonate sytit oxidem uhličitým
carbonate uhličitan
carbonated sycený oxidem uhličitým
carbonated water sodovka
carbonates uhličitany
carbonation karbonizace
carbonation sycení oxidem uhličitým
Carbone Carbone
carbonic uhličitý
carbonic uhlíkové
carbonic acid kyselina uhličitá
carboniferous uhelný
carboniferous kamenouhelný
Carboniferous karbon
carbonise koksovat
carbonise karbonizovat
carbonization karbonizace (vody)
carbonization uhelnatění
carbonization nauhličování
carbonization karbonizace
carbonize uhelnatět
carbonize karbonizovat
carbonized zkarbonizovaný
carbonized uhelnatěl
carbonized karbonizoval
carbonizer stroj pro karbonový tisk
carbonizers stroje na karbonový tisk
carbonizing zuhelňování
carbonizing karbonizace
carbonyl karbonyl
carbonyl chloride karbonylchlorid
carborundum karbid křemičitý
Carborundum karborundum
carboxyl karboxyl
carboxylate karboxylát
carboy demižón
carbuncle karbunkl
carbuncle hnisavý zánět kůže
carbuncled karbunkulózní
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
carburetor karburátor
carburetter zplynovač
carburetter karburátor
carburettor zplynovač
carburettor karburátor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy