Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
carburize nauhličovat
carcajou rosomák severní
carcase mršina
carcase zdechlina
carcass mršina
carcass mrcha
carcass mrtvé tělo zvířete
carcass zdechlina
carcasses zdechliny
carcinogen karcinogen
carcinogenesis rakovina v živé tkáni
carcinogenesis karcinogeneze
carcinogenic karcinogenní
carcinogenic substance karcinogenní látka
carcinoma rakovinný nádor
carcinoma karcinom
card pohlednice
card navštívenka
card lístek
card vizitka
card karta
card-carrying oficiální
card-carrying member pravidelný host
card-index rejstřík
cardamom kardamom
cardamom druh koření
cardamon kardamon
cardamum kardamon
cardboard karton
cardcastle domek z karet
carder mykač
cardhouse domek z karet
cardia kardie
cardiac srdeční
cardiac arrest srdeční zástava
Cardiff hl.m. - Wales
Cardiff Cardiff
Cardiff hlavní město Walesu
cardigan svetr
cardigan pletená vesta
cardinal základní
cardinal hlavní
cardinal kardinál
cardinal menstruace
cardinal flower lobelka
cardinal measurement kardinální měření
cardinal number kardinální číslo
cardinalate kardinálská hodnost
cardinalate kardinálský úřad
cardinality mohutnost
cardinality kardinální číslo
carding mykání
cardiogram kardiogram
cardiograph kardiograf
cardiograph EKG
cardiography kardiografie
cardioid kardioida
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologie
cardiomegaly kardiomegalie
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
cardiovascular kardiovaskulární
carditis zánět srdce
carditis karditis
cardroom herna
cards karty
cardsharp falešný hráč
care údržba
care pozornost
care pečlivost
care ošetřovat
care pečovat
care starat se
care mít zájem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy