Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
CARE název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
care starost
care péče
care pozor
care for pečovat o
care for dbát o
care for starat se o
care for postarat se o
care for postarat se
care for stát o něco
care-laden ustaraný
cared pečovaný
careen naklonit
career životní dráha
career profese
career zaměstnání
career povolání
career kariéra
career hnát se
career honit se
careerism kariérizmus
careerism kariérismus
careerist kariérista
careers kariery
carefree bezstarostný
carefreely bezstarostně
carefreeness bezstarostnost
careful důkladný
careful pozorný
careful opatrný
careful pečlivý
careful! pozor
carefully starostlivě
carefully pečlivě
carefully opatrně
carefully pozorně
carefulness opatrnost
careless lehkomyslný
careless nedbající
careless bezohledný
careless nepozorný
careless neopatrný
careless nedbalý
careless bezstarostný
carelessly neopatrně
carelessly nedbale
carelessly lehkomyslně
carelessness nedbalost
carelessness lehkovážnost
carer opatrovník
cares stará se
cares péče
caress pohlazení
caress objímat
caress mazlení
caress laskání
caress mazlit se
caress pohladit
caress hlazení
caress hladit
caressing něžný
caressingly mazlivě
caret vynechávka
caretaker domovník
careworn ustaraný
Carey Carey
Cargill Cargill
cargo lodní náklad
cargo náklad
cargoes náklady
carhop číšník nebo servírka v motorestu
Caribbean karibský
Caribbean Karibské moře
Caribbean Sea Karibské moře
caribou karibu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy