Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
carrying nesoucí
carrying capacity únosnost
carrying capacity. kapacita únosnosti ekosystému
CARS počítačově podporovaný systém pro hledání cesty
cars vozy
cars od car
carsickness nevolnost při jízdě
Carson Carson
Carson City hl.m. - Nevada v USA
Carson City hlavní město státu Nevada v USA
cart dvoukolák
cart vozík
cart vozit
cart povoz
cart kára
cart jezdit s vozíkem
cart vůz
cart dvoukolový vozík
cart away odvézt
cart-horse tažný kůň
cartage rozvoz
cartage dovoz
cartage rozvážka
carted svážený
carted rozvážený
cartel kartel
carter vozka
carter kočí
Cartesian karteziánský
Cartesian Kartezián
Cartesian product kartézský součin
Carthage Kartágo
Carthusian kartuzián
Carthusian kartuziánský
Carthusian Kartouzský
Cartier Cartier
cartilage chrupavka
cartilaginous chrupavčitý
carting dovoz
carting rozvážka
cartload fůra
cartload náklad vozu
cartographer kartograf
cartographic kartografický
cartographical kartografický
cartography kartografie
cartomancy věštění z karet
carton krabice
carton kartón
cartons krabice
cartons kartony
cartoon karikatura
cartoon kreslený vtip
cartoon kreslený film
cartoon film kreslený film
cartoonist karikaturista
cartoons kreslené seriály
cartouche kartuš
cartridge náplň do kuličkového pera
cartridge patrona
cartridge náboj
cartridge inkoustová patrona do tiskárny
cartridge kazeta s filmem
cartridges kazety
carts vozíky
cartwheel cvik hvězda
cartwright kolář
Carty Carty
caruncle karunkula
Caruso Caruso
carve řezat
carve vyřezat
carve vytesat
carve vyrýt
carve tesat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy