Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
carve nakrájet
carve krájet
carve vyřezávat
carve up rozřezat
carve up rozkrájet
carved vyřezávaný
carved rytý
carver sochař
carver řezbář
carver kameník
carvery řezbářství
carving řezba
carving vyřezávání
carvings řezby
caryatid karyatida
CAS Close Air Support
casaba meloun
Casanova Casanova
cascade kaskáda (hydrosystém)
cascade kaskáda
cascade pond system kaskádová rybniční soustava
cascade terracing stupňovité terasování
cascading řazení do kaskády
cascading kaskádové řazení
cascara projímadlo
cascara Cascara
cascara Cascara sagrada
case záležitost
case událost
case přepravka
case pouzdro
case dóza
case skříňka
case kryt
case případ
case kufřík
case kufr
case bedna
case in point ... je toho důkazem
case study případová studie
case-control study studie případ-kontrola
case-hardened kalený
case-sensitive závislý na velikosti písmen
caseate zesýrovatět
casebook kniha pacientů
cased zapouzdřený
cased oplášťovaný
casein protein v mléku
casein kasein
caseload klientela
casement okenní křídlo
caseous kaseózní
caseous sýrovitý
casern kasárna
cases případy
cases pouzdra
cases bedny
casework sociální práce
caseworker sociální pracovník
Casey Casey
cash za hotové
cash inkasovat
cash proplatit
cash v hotovosti
cash hotové peníze
cash peníze /hotové/
cash hotově
cash peníze
cash peněžní
cash hotovost
cash and carry zaplať a odnes
cash bail kauce v hotovosti
cash balance pokladní hotovost
cash balance hotovost
cash balance stav pokladny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy