Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cash balance pokladní zůstatek
cash budget pokladní rozpočet
cash budget hotovostní rozpočet
cash card debetní karta
cash card pokladní karta
cash cow dojná kráva
cash crop tržní plodina
cash desk pokladna
cash dispenser bankomat
cash flow hotovostní tok
cash flow tok peněž
cash flow peněžní tok
cash in sbalit to
cash in bank pohledávka v bance
cash in hand pokladní hotovost
cash in hand stav pokladny
cash in vault bankovní hotovost
cash machine bankomat
cash on delivery dobírka
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash on the line zaplatit vše v hotovosti
cash payment placení
cash payment platba v hotovosti
cash payment hotovostní platba
cash position likvidita
cash register kontrolní pokladna
cash register pokladna
cash settlement hotově
cash terms platební promínky
cash up inkasovat
cash voucher pokladní doklad
cashable zpeněžitelný
cashable likvidní
cashbook pokladní deník
cashbox příruční pokladna
cashed inkasovat
cashed check proplacený šek
cashew kešů
cashew druh ořechu
cashier pokladní
cashier odmítnout
cashier propustit
cashier pokladník
cashier degradovat
cashiers pokladní
cashing inkaso
cashless bezhotovostní
cashless bez peněz
cashmere kašmír
cashpoint bankomat
casing pouzdro
casing bednění
casing obal
casing kryt
casing obednění
casing plášť
casing obklad
casino kasino
cask sud
cask wine sudové víno
casket rakev
casket kazeta
casket pohřební urna
caskets pouzdra
caskets rakve
casks soudky
Casper Kašpar
Caspian kaspický
Caspian Sea Kaspické moře
casque přilbice
casque helmice
Cassandra Cassandra
Cassatt Cassatt
cassava maniok

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy