Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cassava kasava
casserole rendlík
casserole kastrol
casserole dusit
casserole hrnec
cassette kazeta
cassette player kazetový magnetofon
cassette player kazeťák
cassette reservoir kazeta (odvodňování)
cassettes kazety
cassia kasie
cassino kasino
cassiterite kasiterit
cassiterite cínovec
Cassius Cassius
cassock sutana
cassocked oděný klerikou
cassocked oblečený do sutany
cassowary druh ptáka
cast vrh
cast hodit
cast odlévat
cast lít
cast odlitek
cast vrhnout
cast odlít
cast herecké obsazení
cast vrhat
cast hod
cast betonovat
cast cast/cast/cast
cast obsazení
cast obsazovat
cast obsadit
cast a spell vyvolat kouzlo
cast about uvažovat
cast about slídit
cast about rozvažovat
cast about pátrat
cast about prohledávat
cast anchor zakotvit
cast anchor spustit kotvu
cast aside zavrhnout
cast aside odsunout
cast aside odložit
cast away odvrhnout
cast down skličovat
cast down deprimovat
cast iron litinový
cast iron litina
cast off zavrhnout
cast off odvrhnout
cast off odložit
cast off odhodit
cast out vypudit
cast out vyloučit
cast out vyhodit
cast out vyhnat
cast your vote volit ve volbách
cast-iron litinový
cast-off odložené např. šaty
castanet kastaněty
castanets kastaněty
castaway ztroskotat
castaway ztroskotanec
castaway trosečník
caste kasta
castellated hradový
caster slévač
castigate kárat
castigated káral
castigating kritizování
castigation pokárání
castigator kritik
Castile Castile

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy