Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Castillo Castillo
casting odlévání
casting obsazování
casting betonování
casting lití
casting vote rozhodující hlas
casting vote rozhodčí hlas
castle rošovat
castle rošáda
castle tvrz
castle hradní
castle hrad
castle věž
castle zámek
castle in the air vzdušný zámek
castled hradovitý
castles hrady
castles zámky
castor vyrobené z bobra
castor kolečko nábytku
castor oil ricínový olej
castrate vykleštit
castrate vykastrovat
castrate kastrovat
castrated kastrovaný
castration kastrace
castrato eunuch
castrato kastrát
Castries hl.m. - Svatá Lucie
Castro Castro
Castro Fidel Castro (narozen 1926)
casts předvádí
casts obsazuje
casual lhostejný
casual náhodný
casual přirozený
casual příležitostný
casual nezaviněný
casual nenucený
casual nahodilý
casual ležérní
casual jacket bunda
casual labourer příležitostný dělník
casually přirozeně
casually příležitostně
casually neplánovaně
casually náhodně
casualness přirozenost
casualties oběti
casualty mrtvý
casualty oběť
casualty havárie
casuarina přesličník
casuist kasuista
casuistic kazuistický
casuistical kasuistický
casuistry překrucování
casuistry kazuistika
casus belli důvod k válce
cat kočkovitá šelma
CAT všeobecně přijímaná technologie
cat traktor
cat kočičí
cat kočka
cat (it s raining cats and dogs) prší jako z konve
cat got your tongue proč nemluvíš
cat got your tongue nemáš jazyk?
cat out of the bag prozradit
cat out of the bag vyzvonit
cat-and-dog hádavý
cat-o -nine-tails devítiocasá kočka
catabiosis katabióza
catabolic katabolický
catabolism katabolismus
catachrestic katachrestický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy