Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acrobatics akrobaticky
acrobats akrobati
acrocyanosis akrocyanóza
acrolein akrolein
acromegaly akromegalie
acronym akronym
acronym zkratkové slovo
acronyms akronymy
acrophobia strach z velkých výšek
acropolis akropole
acrosome akrozom
across přes
across křížem
across napříč
across the board přes palubu
acrostic akrostich
acrylate akrylát
acrylic pryskyřičný
acrylic resin akrylová pryskyřice
acrylonitrile akrylonitril
act projev
act zákon
act úkon
act sehrát
act působit
act akt
act postupovat
act zahrát
act skutek
act počínat si
act jednat
act jednání
act hrát
act dějství
act činit
act čin
act as zastupovat
act as vykonávat funkci
act as splňovat účel
act as působit jako
act as jednat jako
act as být činný jako
act like chovat se jako
act of God vyšší moc
act on zachovat se
act on chovat se
act out vyjádřit
act the fool jančit
act the goat jančit
act up zlobit
act up gestikulovat
act up pracovat chybně
act upon postupovat podle
actable hratelný
acted jednal
actin aktin
acting úřadující
acting herecké výkony
actinid aktinoid
actinide aktinid
actinism aktinismus
actinium aktinium
actinology aktinologie
actinometer aktinometr
actinometry aktinometrie
actinomycetes aktinomycety
actinomycosis aktinomykóza
action úkon
action žaloba
action pře
action jednání
action chod
action zákrok
action konání
action čin

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy