Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
catachrestical katachrestický
cataclysm zkáza
cataclysm kataklyzma
cataclysm pohroma
cataclysmal kataklyzmatický
cataclysmic zkázný
cataclysmic kataklyzmatický
catacomb katakomby
catacombs katakomby
catafalque katafalk
Catalan katalánský
Catalan Katalánec
Catalan Catalan
catalase kataláza
catalectic katalestický
catalepsy nehnuté držení
catalepsy strnutí
catalepsy katalepsie
cataleptic kataleptický
Catalina Catalina
catalog soupis
catalog katalog
catalogue katalogizovat
catalogue katalog
catalogue seznam
catalogue of wastes katalog odpadů
catalogued katalogizovaný
cataloguer katalogizující osoba
catalogues katalogy
cataloguing katalogizování
Catalonia Katalánsko
catalpa katalpa
catalyse něco vyvolat
catalysed katalyzovaný
catalyses vyvolává
catalysis katalýza
catalyst katalyzátor
catalysts katalyzátory
catalytic katalytický
catalyze katalýza
catalyze katalyzovat
catamaran katamarán
catamenia menstruace
catamenia katamenie
catamount puma
catamount rys
catamountain rys
cataphoresis kataforéza
cataplasm kataplazma
catapult střílet prakem
catapult prak
catapult katapult
catapult katapultovat
cataract šedý zákal
cataract vodopád
catarobic organism katarobie
catarobity katarobita
catarrh katar
catarrhal katarální
catastrophe katastrofa
catastrophes katastrofy
catastrophic katastrofický
catastrophically katastroficky
catatonia katatonie
catatonic ztuhlý
Catawba okres v USA
catbird drozd
catbird seat výhodná pozice
catboat plachetnice
catcall pískání
catch zaslechnout
catch zachytnout
catch zachvátit
catch uchopit
catch přistihnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy