Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
catches chytí
catches chytá
catchiest nejpoutavější
catching chytání
catching nakažlivý
catchment poříčí
catchment povodí
catchment area povodí
catchpenny brak
catchpenny bezcenný
catchphrase reklamní heslo
catchweed svízel přítula
catchword slogan
catchword módní slovo
catchy přitažlivý
cate pamlsek
catechetic katechetický
catechetical katechetický
catechism katechismus
catechism katechizmus
catechismal katechetický
catechist katecheta
catechistic katechetický
catechize katechizovat
catechize vyptávat se
catechumen katechumen
categorial kategoriální
categorical kategorický
categorical rozhodný
categorically kategoricky
categorically rozhodně
categories kategorie
categorisation kategorizace
categorise kategorizovat
categorised roztříděný
categorised kategorizovaný
categorises kategorizuje
categorization kategorizace
categorize třídit
categorize kategorizovat
categorized kategorizovaný
categorized tříděný
categorizer kategorizátor
categorizers třídící
category kategorie
category třída
category endpoint Vybraný zástupce přírodního prostředí
category endpoint konečný bod kategorie
category indicator idikátor kategorií
catena řada
catenary řetězovka
catenate zřetězit
catenating zřetězením
cater obstarávat potraviny
cater uspokojovat
cater hovět
catercorner diagonálně umístěný
catered živený
catered zajištěný
caterer nákupčí proviantu
caterer dodavatel
catering obstarávání potravin
caterpillar pásové vozidlo
caterpillar housenka
caterpillar tractor pásový traktor
caterpillars housenky
caters zajišťuje
caters hostí
caterwaul rvát se
caterwaul vřeštět
cateterisation cévkování
catfish sumec
catgut střevová struna
catharses očisty
catharsis pročišťování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy