Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
catharsis očista
catharsis katarze
cathartic očistný
cathartic čistící
cathartic čistící lék
cathedral katedrální
cathedral katedrála
cathedral chrám
cathedrals katedrály
Cather Cather
Catherine Catherine
Catherine Kateřina
Catherwood Catherwood
catheter cévka
catheterisation katetrizace
catheterisation zavedení cévky
catheterize zavést cévku
catheterize cévkovat
catheters cévky
cathode katoda
cathode ray paprsek elektronů
cathode ray elektronový paprsek
cathode-ray tube obrazovka
cathodes katody
cathodic katodový
Catholic Catholic
catholic katolický
catholic katolík
catholic katolický
Catholic katolík
Catholicism katolicizmus
Catholicism katolicismus
Catholicisms od Catholicism
catholicity velkorysost
catholicity univerzálnost
catholicity liberálnost
catholicize pokatoličit
Catholics od Catholic
cathouse bordel
Cathy Cathy
Cathy Kateřina
Cathy Katka
cation kation
cation exchanger katex
cationic kationový
catkin kočička
catlike kradmý
catlike kočičí
catling kočička
catling skalpel
catling kotě
catmint šanta kočičí
catnap dřímat
catnip rostlina přitahující kočky
catnip druh rostliny
catoptric zrcadlový
catoptric katoptrický
cats kočky
catsuit přiléhavý dámský oblek
catsup kečup
CATT Computer Assisted Technolgy Transfer
cattery útulek pro kočky
cattily kočičí
cattiness zlomyslnost
cattiness jedovatost
cattish kočičí
cattle hovado
cattle skot
cattle hovězí dobytek
cattle dobytek
cattle feed water napájecí voda
cattle slurry kejda
cattleman ošetřovatel dobytka
catty neupřímný
catty falešný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy