Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
causticity sžíravost
causticity jízlivost
caustobiolith kaustobiolit
cauterise vypálit
cauterization vypalování
cauterization kauterizace
cauterize leptat
cautery kauterizace
caution obezřelost
caution upozornění
caution záruka
caution varování
caution varovat
caution výstraha
caution obezřetnost
caution opatrnost
cautionary varovný
cautions výstrahy
cautious obezřetný
cautious opatrný
cautiously opatrně
cautiousness opatrnost
cavalcade jezdecká skupina
cavalier velkopanský
cavalier pyšný
cavalier kavalír
cavalier kavalerista
cavalier jezdec
cavalierly povýšeně
cavalierly arogantně
cavalla rod tropických ryb
cavalry kavalerie
cavalry vojenská jízda
cavalryman kavalerista
cavalrymen jezdci
cave utvořit politickou frakci
cave sklep
cave politická frakce
cave jeskyně
cave in zřítit se
cave in propadnout se
cave man jeskynní člověk
cave-in zřítit se
cave-in zavalit se
cave-in propadnout se
cave-in zhroutit se
cave-in vzdát se
caveat výstraha
caveat varování
caveat námitka
caveat namítat
Caveat Emptor prodej bez záruky
caveat emptor transactions transakce bez záruky
caveats výstrahy
caveats upozornění
caveman primitiv
caveman jeskynní člověk
caveman pračlověk
cavemen jeskynní lidé
Cavendish Cavendish
caver speleolog
caver jeskyňář
cavern jeskyně
cavern dutina
cavernous vpadlý
cavernous rozsáhlý
cavernous jeskyňovitý
cavernous kavernózní
caverns jeskyně
caves jeskyně
cavetto fabion
caviar kaviár
caviare kaviár
cavil šťourat
cavil šťourání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy