Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cell buňka
cell phone mobilní telefon
cell wall buněčná stěna
cell-free bezbuněčný
cell-free zbavený buněk
cellar sklepní
cellar sklep
cellarage sklepy
cellarage podsklepí
cellars sklepy
Cellini Cellini
cellist violoncellista
cellists čelisté
cellists cellisté
cellmate spoluvězeň
cello violoncello
cellophane celofán
cellphone celulární telefon
cells buňky
cellular buňkovitý
cellular buňkový
cellular celulární
cellular komůrkovitý
cellular komůrkový
cellular porézní
cellular pórovitý
cellular buněčný
cellular phone mobilní telefon GSM
cellular phone mobilní telefon
cellular telephone mobilní telefon GSM
cellular telephone mobilní telefon
cellularity buněčnost
cellulite celulitida
celluloid celuloid
cellulolytic microorganism celulolytický mikroorganismus
cellulose celulóza
cellulose buničina
cellulose acetate acetát celulózy
celom tělní dutina
Celsius Celsius
Celsius Celsiova stupnice
Celt Kelt
Celtic keltský
Celtic keltština
Celts Kelti
cemant zpevnit
cembalo spinet
cembalo cembalo
cement tmelit
cement tmel
cement cement
cement cementovat
cement hands nešikovné ruce
cement mixer cementová míchačka
cementation cementování
cementation cementace
cementery hřbitov
cementite cementit
cements od cement
cementum cement
cemeteries hřbitovy
cemetery hřbitov
cenotaph kenotaf
cense okuřovat
cense okuřovat kadidlem
censer kadidelnice
censor cenzurovat
censor cenzor
censored cenzurováno
censored cenzurovaný
censorial cenzorský
censoring cenzurování
censorious cenzorský
censorious zbytečně přísný
censorious přehnaně kritický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy