Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
censoriousness přísnost
censoriuos zatracující
censors od cenzor
censorship cenzorství
censorship cenzura
censurable hodný pokárání
censure zavržení
censure nepříznivá kritika
censure omítání
censuring vytýkající
censuring káravý
census cenzus
census sčítání lidu
censuses od census
cent cent
cent haléř
centaur kentaur
centaury zeměžluč
centavo centavo
centenarian stoletý
centenary sté výročí
centenary stoletý
centennial výročí
centennial stoletý
centennial sté výročí
center střed
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
centered soustředěný
centerfold prostřední dvojstrana
centering centrující
centering vystředění
centering centrování
centerline osa
centerpiece dekorace středu
centerpiece ozdoba
centesimal setinný
centesimal centezimální
centigrade stupeň Celsia
centigrade stostupňový
Centigrade označení Celsiovy stupnice
centigram centigram
centigramme centigram
centiliter centilitr
centilitre centilitr
centime centim
centimeter centimetr
centimeters centimetry
centimetre centimetr
centimetres centimetry
centipede stonožka
centipedes stonožky
central centrální
central hlavní
central ústřední
central centrální
central střední
Central Africa Střední Afrika
Central African Republic Středoafrická republika
Central America Střední Amerika
Central American středoamerický
central bank centrální banka
central city vnitřní město
central dam part jádro hráze
central government centrální vláda
central government ústřední vláda
central government ústřední správa
central heating střední topení
central heating ústřední topení
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
centralisation centralizace
centralise centralizovat
centralised centralizovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy