Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
action akční
action děj
action boj
action opatření
action činnost
action akce
actionable žalovatelný
actionable trestný
actions akce
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activate rozhýbat
activate aktivovat
activated aktivovaný
activated aktivován
activated carbon aktivní uhlí
activated carbon aktivovaný uhlík
activated sludge aktivovaný kal
activated sludge process aktivační proces
activated sludge treatment aktivace (kanalizace)
activates aktivuje
activating aktivující
activating aktivování
activation zapnutí
activation aktivace
activation system aktivační soustava
activator aktivátor
active čilý
active pohyblivý
active činný
active aktivní
active chlorine aktivní chlor
active debts pohledávky
active sport pohybový sport
active voice činný rod
actively aktivně
activism aktivismus
activist aktivista
activists aktivisté
activities činnosti
activities aktivity
activity ruch
activity činnost
activity živost
activity působnost
activity konání
activity čilost
activity činnost
activity aktivita
actor herec
actors herci
actress herečka
actresses herečky
acts jedná
acts činy
acts akty
actual nynější
actual současný
actual skutečný
actual dosavadní
actual skutečný
actual aktuální
actual growth skutečný hospodářský růst
actual life viz useful life
actual state of affairs současný stav věcí
actualisation aktualizace
actualise uskutečnit
actualities fakta
actuality skutečnost
actuality realita
actuality aktualita
actuality aktuality
actualization aktualizace
actualize uskutečnit
actualize realizovat
actualized uskutečnil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy