Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
centraliser centrátor
centralism centralismus
centralist centralista
centrality stěžejnost
centralization centralizace
centralize centrovat
centralize soustředit se
centralize centralizovat
centralize centralizovat se
centralized soustředěný
centralizer centrátor
centrally centrálně
centre ústředna
centre centrovat
centre středisko
centre střed
centre centrum
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centred soustředěn
centrefold prostřední dvoustránka
centrepiece ozdoba
centrepiece dekorace
centres centra
centric vycentrovaný
centric středový
centrifugal odstředivka
centrifugal odstředivý
centrifugal force odstředivá síla
centrifugally odstředivě
centrifugation odstřeďování
centrifuge centrifuga
centrifuging odstřeďování
centring středění
centring centrování
centripetal dostředivý
centripetal force dostředivá síla
centrism centrismus
centrist centrista
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
centroid těžiště
centroidal těžištní
cents od cent
centuries staletí
centuries od století
centurion vůdce 100 římských vojáků
century století
CEO ředitel společnosti
CEP Circular Error Probable
cephalic cefalický
cephalitis encefalitida
cephalosporiosis cefalosporióza
ceramic keramický
ceramic keramika
ceramics keramiky
ceramics keramika
ceramics hrnčířství
ceramist keramik
ceramist hrnčíř
CERCLA CERCLA
cereal obilovina
cereal obilní
cereal obilný
cereal obilí
cereal obilnina
cereals obilniny
cereals vločky
cereals obiloviny
cerebellum malý mozek
cerebral mozkový
cerebral cortex mozková kůra
cerebral cortex kůra mozková
cerebral palsy mozková obrna
cerebration mozková činnost
cerebrum mozek
ceremonial obřad

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy