Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ceremonial obřadní
ceremonial ceromoniální
ceremonial slavnostní
ceremonial obřadný
ceremonial ceremoniál
ceremonial ceremoniální
ceremonially obřadně
ceremonies obřady
ceremonies ceremonie
ceremonious obřadný
ceremonious ceremoniální
ceremoniously obřadně
ceremoniousness slavnostnost
ceremoniousness obřadnost
ceremony slavnost
ceremony obřad
ceremony ceremonie
ceresin cerezín
ceric ceričitý
cerise červený
cerise třešňově červený
cerium cer
cermet cermet
CERN Evropské středisko jaderného výzkumu
cerous ceritý
cert hotovka
certain nějaký
certain spolehlivý
certain zaručený
certain určitý
certain jistý
certain jist
certainly samozřejmě
certainly rozhodně
certainly jistě
certainly jistěže
certainly zajisté
certainly určitě
certainties jistoty
certainty určitost
certainty jistota
certainty effect efekt jistoty
certainty equivalence jistota ekvivalence
certifiable šílený
certifiable ověřitelný
certifiably potvrzeně
certificate vysvědčení
certificate dát osvědčení
certificate osvědčení
certificate prokázat
certificate průkaz
certificate osvědčení
certificate certifikát
certificate potvrzení
Certificate of Deposit vkladový certifikát
certificated prokázal
certificated kvalifikovaný
certificated cetifikoval
certificates certifikáty
certification certifikace
certification potvrzení
certification osvědčení
certification authority certifikační autorita
certifications certifikace
certificatory ověřující
certificatory osvědčující
certificatory garantující
certified promovaný
certified aprobovaný
certified check potvrzený šek
certified check bankou ověřený šek
certified mail potvrzená pošta
certified mail doporučené zásilky
certified milk pasterizované mléko
certifier ověřující osoba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy