Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
certifier autorizovatel
certifies potvrzuje
certifies osvědčuje
certify kvalifikovat
certify dosvědčit
certify osvědčit
certify osvědčit
certify potvrzovat
certify potvrdit
certitude jistota
cerulean blankytný
cerumen ušní maz
ceruminous mazovitý
ceruminous ceruminózní
Cervantes Cervantes
cervical krční
cervical cancer rakovina děložního čípku
cervicitis cervicitida
cervine jelení
cervix děložní čípek
CES národní studie o životním prostředí
Cesar César
Cesare Cesare
cesium cesium
cess žumpa
cess štěstí ve frázích
cess štěstí
cessation zastavení
cessation přerušení
cessation skončení
cessations zrušení
cession odstup
cession postup
cession odstoupení
Cessna Cessna
cesspit žumpa
cesspool žumpa
cestode tasemnice
CET KOČKA
cetacean kytovec
CETIS informační systém o celkové vypouštěné toxicitě
Ceylon Cejnon
Ceylon Ceylon
Ceylon Cejlon
Ceylonese cejlonský
cf. srovnej
CFC plyn používaný dříve ve sprejích
CFD Call For Discussion
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
ciao čau
CIC Christ
CICA Competition in Contracting Act
cicada cikáda
cicadas cikády
cicala cikáda
cicatrice jizva
cicatrices jizvy
cicatrix jizva
cicatrization zjizvení
cicatrize zhojit
cicatrize zajizvit
Cicero Cicero
cicerone průvodce cizinců
CID oddělení pro vyšetřování u britské policie
cider mošt
cider jablečný mošt
CIDIE CIDIE
cigar doutník
cigar-shaped doutníkový
cigarette cigareta
cigarette case pouzdro na cigarety
cigarette lighter zapalovač
cigarette-case pouzdro na cigarety
cigarettes cigarety
cigarillo doutníček

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy