Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cigars doutníky
cilantro koriandr
cilantro lístky koriandru
cilia oční řasa
ciliary ciliární
ciliated řasnatý
cimbalom cimbál
CINC Combined Intelligence Center
cinch snadná věc
cinchona chinovník
cinchona chinin
Cincinnati město - Spojené státy americké
cincture ohradit
cinder oharky
cinder škvarek
cinder uhlík
cinder škvára
cinder struska
cinder popel
cinder oharek
cinder karbon
cinder track škvárová dráha
cinder-track škvárová dráha
Cinderella Popelka
Cindy ženské křestní jméno
cine kinematografický
cine filmový
cine projector promítačka
cine-camera kinokamera
cine-camera filmová kamera
cine-film kinofilm
cine-projector promítačka
cineaste filmovy milovnik/profesional
cinema biograf
cinema kino
cinemas kina
cinematic kinematografický
cinematic filmový
cinematize zfilmovat
cinematograph kinematograf
cinematographer kameraman
cinematographic kinematografický
cinematography kinematografie
Cinerama panoramatické kino
cineraria cinerárie
cinerary popelový
cingulum cingulum
cinnabar rumělka
cinnamon skořicový
cinnamon skořice
cinnamon skořicovník
cinque pětka
cinquefoil pětilist
CIO Cut It Out
cipher číslice
cipher cifra
cipher kód
cipher šifra
cipher šifrovat
ciphers šifry
circa přibližně
circadian denní
circadian periodický
circinate kruhový
circle kroužit
circle balkon
circle kruh
circle kružnice
circle round kolovat
circle round obíhat kolem
circled zakroužkovaný
circled kroužil
circles kruhy
circles around you umí ... mnohem lépe než ty
circlet náramek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy