Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
circlet kroužek
circling kroužící
circling otáčející
circuit obchůzka
circuit okruh
circuit kruh
circuit obvod
circuit board obvodová deska
circuit breaker jistič
circuit breaker vypínač
circuit court obvodní soud
circuitous zdlouhavý
circuitous neupřímný
circuitously zdlouhavě
circuitousness rozvláčnost
circuitry obvody
circuitry systém obvodů
circuits obvody
circuity odbočování
circuity odbíhání
circular kotoučový
circular kulatý
circular kruhový
circular oběžník
circular file odpadkový koš
circular saw kotoučová pila
circular saw cirkulárka
circularise šířit
circularised šířil
circularity kulatost
circularity kruhovitost
circularize poslat reklamní leták
circularly kulatě
circulars oběžníky
circulate obíhat
circulate cirkulovat
circulate kolovat
circulated obíhal
circulated cirkuloval
circulating obíhání
circulating cirkulování
circulation oběh
circulation koloběh
circulation kolování
circulation obíhání
circulation cirkulace
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circulative obíhající
circulatory oběhový
circulatory system oběhový systém
circumambulate váhat
circumambulate okolkovat
circumambulation okolky
circumcise obřezat
circumcised obřezal
circumcision obřízka
circumference obvod
circumference hranice
circumference okraj
circumferential obvodový
circumflex cirkumflex
circumflex znak stříška
circumflex ^
circumfuse zalít
circumfuse oblévat
circumlocution rozvláčnost
circumlocution okecávání
circumlocution okolkování
circumlocutory rozvláčný
circumnavigate obeplout
circumnavigated obeplul
circumnavigation obeplutí
circumnavigational týkající se obeplutí něčeho
circumpolar cirkumpolární

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy