Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
clad povlak
clad plátovat
clad plátovaný
clad odít
clad oděný
clad krytý
clad oděn
clad obléct
clad oblečený
cladding plášť
cladding obložení
cladding plátování
cladding pancéřování
claim žádost
claim žaloba
claim vymáhat
claim stížnost
claim reklamace
claim požadovat
claim vyžadovat
claim žádat si
claim vyžádat si
claim vynutit si
claim vymáhat
claim nárokovat si
claim urgovat
claim reklamovat
claim vyžádat
claim žádat
claim požadavek
claim nárok
claim tvrzení
claim tvrdit
claim chlubit se
claim pyšnit se
claim back žádat zpět
claim to fame proslavení se něčím
claimant žadatel
claimant uchazeč
claimant nárokovatel
claimed tvrdil
claimed proklamoval
claimed nárokovaný
claiming nárokování
claims nároky
claims nárokuje
Claire Claire
Claire Klára
clairvoyance jasnovidnost
clairvoyance jasnozřivost
clairvoyant jasnovidný
clairvoyant jasnovidec
clairvoyant jasnozřivý
clam škeble
clam lastura
clam hlupák
clam mlž
clam up ztichnout
clamant naléhavý
clamant halasný
clambake piknik
clamber šplhat
clammily vlhce lepkavý
clamminess vlhká lepkavost
clammy vlhký
clamorous rámusící
clamorous křičící
clamorous povykující
clamorous hlučný
clamour volat
clamour křičet
clamour hluk
clamour povyk
clamour křik
clamour dožadování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy