Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
clarified vyčištěný
clarified pročištěný
clarified objasněný
clarifier čiřič
clarifies objasňuje
clarify pročistit
clarify očistit
clarify vyčistit
clarify zjednodušit
clarify vyjasnit
clarify objasnit
clarify ujasnit
clarify vysvětlit
clarifying objasňující
clarinet klarinet
clarinetist klarinetista
clarinettist klarinetista
clarion polnice
clarion jasný zvuk
clarity jasnost
clarity čirost
Clark Clark
Clarke Clarke
clary šalvěj luční
clash srážka
clash kolize
clash utkat
clash střet
clash rozpor
clash konflikt
clash kolidovat
clashed třískal
clashes střety
clashing neslučitelný
clashing kolidující
clasp svírat
clasp sevření
clasp svorka
clasp spona
clasp sevřít
clasp obejmout
clasp objetí
clasp knife zavírací nůž
clasp-knife zavírací nůž
clasped stáhl
clasped stiskl
clasped objal
clasped stáhnul
clasped sepnul
clasped stisknul
clasped sevřel
clasped obejmul
class zařadit
class vyučování
class lekce
class kurz
class vyučovací hodina
class třídní
class seminář
class třídit
class ročník
class přednáška
class kvalita
class klasifikovat
class jakost
class třída
class act osoba mající způsoby
class action skupinová žaloba
class-conscious třídně uvědomělý
classed zařazený
classes třídy
classes kursy
classes vyučování
classes hodiny
classic klasik

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy