Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
classic klasika
classic klasický
classical klasický
classical economics klasická ekonomie
classical music vážná hudba
classical music klasická hudba
classically klasicky
classicism klasicismus
classicist klasicista
classicize klasicizovat
classics klasika
classiest prudce elegantní
classiest nóbl
classifiable klasifikovatelný
classification třídění
classification klasifikace
classifications třídění
classifications klasifikace
classificatory třídící
classificatory klasifikační
classified utajovaný
classified tajný
classified důvěrný
classified klasifikovaný
classifier třídič
classifier klasifikátor
classifier třídící stroj
classify roztřídit
classify přiřadit
classify klasifikovat
classify třídit
classifying třídění
classifying klasifikace
classiness prudká elegance
classless beztřídní
classlessness beztřídnost
classmate spolužák
classmates spolužáci
classroom učebna
classroom třída
classwork práce ve třídě
classy nóbl
clastic úlomkovitý
clatter klepání
clatter klepot
clatter klapat
clatter klapot
clatter hrkat
Claude Claude
Claudia Klaudie
Claudia ženské křestní jméno
Claudio Claudio
Claus Klaus
clausal doložkový
clause klauzule
clause doložka
Clausen Clausen
clauses odstavce
clauses doložky
clauses dodatky
clauses klauzule
claustrophobia klaustrofobie
claustrophobic klaustrofobní
claustrum klaustrum
clave oddělit
clave rozštípnout se
clavichord clavichord
clavicle klíční kost
clavicular klíční
clavier klaviatura
claw spár
claw drapák
claw drápnout
claw pařát
claw poškrábat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy