Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
claw škrábat
claw drápat
claw dráp
clawed opatřený drápy
clawed mající drápy
claws are showing závistivý pohled
claws are showing naštvaný pohled
clay hlinka
clay jíl
clay hlína
clayey jílovitý
clayey hlinitý
claymore dvousečný meč
claymore druh miny
clays jíly
clays jíluje
claystone jílovec
Clayton Clayton
clayware sanitární keramika
clean uklízet
clean očistit
clean naprostý
clean nevinný
clean vyčištění
clean čistě
clean uklidit
clean vyčistit
clean čistý
clean čistit
Clean Air Act Clean Air Act
clean cut rovný řez
clean me out ukrást mi všechen majetek
clean off začišťovat
clean out vyprázdnit
clean out vyklidit
clean out vyčistit
clean room čistý provoz
clean sheet cisty stit
clean slate cisty stit
clean technologies čisté technologie
clean up odklidit
clean up uklidit
clean up on porazit
clean up your act udělat něco znovu a lépe
clean up your plate dojíst pokrm
clean-cut přesný
clean-cut ostře řezaný
clean-handed poctivý
clean-handed čestný
clean-limbed urostlý
clean-living čistý
clean-living cudný
clean-shaven hladce oholen
clean-up vyčištění
clean-up úklid
cleanability čistitelnost
cleanable vyčistitelný
cleaned vyčištěný
cleaned filtrovaný
cleaned čištěný
cleaned gas vyčištěný plyn
cleaner uklízeč
cleaner čistič
cleaners uklízečky
cleaners čistírna
cleanest nejčistší
cleaning čistění
cleaning čisticí
cleaning uklízení
cleaning čištění
cleanliness čistota
cleanly čistě
cleanness čistota
cleans uklízí
cleans čistí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy