Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cleanse očistit
cleanse opláchnout
cleanser čistič
cleansing čistění
cleansing praní
cleansing čištění
cleansing očistný
cleansing čisticí
cleanup vyčištění
cleanup úklid
clear vyjasnit
clear ujasnit
clear smazat
clear pročistit
clear průsvitný
clear vynulovat
clear ryzí
clear zřetelný
clear zřejmý
clear vyčistit
clear očistit
clear čistý
clear čirý
clear jasně
clear průhledný
clear jasný
clear as a bell zřetelný
clear as a bell jasně srozumitelný
clear as mud nepochopitelný
clear as mud matoucí
clear away sklidit
clear away odstranit
clear away odklidit
clear eyes dobré oči
clear negative vykrytý negativ
clear off ztratit se
clear off zmizet
clear out vyklidit
clear out uklidit
clear profit čistý zisk
clear sight bystrý zrak
clear soup vývar
clear the air mluvit otevřeně o problému
clear up vyjasnit
clear up objasnit
clear v zúčtovat
clear v proplatit
clear water storage tank akumulační nádrž
clear wood dřevo bez suku
clear-cut zřejmý
clear-cut jednoznačný
clear-cut nesporný
clear-cut jasný
clear-eyed bystrozraký
clear-headed mající jasnou hlavu
clear-headed jasně myslící
clear-headed inteligentní
clear-headedness jasné myšlení
clear-headedness jasná hlava
clear-sighted jasnozřivý
clear-sighted bystrozraký
clear-thinking jasně myslící
clear-thinking inteligentní
clear-up objasněný
clearance zúčtování
clearance vyřízení
clearance odklizení
clearance odbavení
clearance vyčištění
clearance volný prostor
clearance proclení lodi
clearance proclení
clearance vyrovnání
clearance povolení
clearance certificate celní osvědčení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy