Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
clearance sale výprodej
cleared vysvětlený
cleared vyčištěný
clearer čistší
clearer čistič
clearest nejzřetelnější
clearest nejčistší
clearheaded mající jasnou hlavu
clearheaded jasně myslící
clearheaded inteligentní
clearheadedness jasné myšlení
clearheadedness jasná hlava
clearing čištění
clearing proclení
clearing zúčtování
clearing paseka
clearing mýtina
clearing mýcení
clearing klíring
clearing clearing
clearing account clearingový účet
clearing bank clearingová banka
clearing bank zúčtovací banka
clearing house klíringová banka
clearing price zúčtovací cena
clearinghouse zúčtovací ústav
clearly zřejmě
clearly nepochybně
clearly zjevně
clearly samozřejmě
clearly zřetelně
clearly jasně
clearness průhlednost (vody)
clearness průzračnost
clearness čirost
clears uvolňuje
clears čistí
Clearwater Clearwater
clearway silnice se zákazem zastavení
cleat zaklínit
cleat klín
cleavable štípatelný
cleavable rozštěpitelný
cleavage odštěpení
cleavage kliváž
cleavage prasklina
cleavage puklina
cleavage štěpnost
cleavage rozpor
cleavage rozštěpení
cleave štěpit
cleave useknout
cleave rozštípnout
cleaved usekl
cleaved rozštípl
cleaver sekáček
cleavers sekáčky
cleaving štípání
clef notový klíč
cleft trhlina
cleft štěrbina
cleft prasklina
cleft palate rozštěp patra
cleg ovád
cleistogamic kleistogamický
cleistogamic krytosnubný
clematis klematis
clemency vlídnost
clemency laskavost
Clemens Clemens
clement mírný
Clemente Clemente
clementine clementine
Clemson Clemson
clench zatnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy