Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
clench sevřít
clench sevření
clenched zatl
clenched sevřený
clenched zatnul
clenched sevřel
Cleopatra Kleopatra
Cleopatra ženské křestní jméno
clepsydra vodní hodiny
clerestory ochoz
clergy duchovenstvo
clergy klérus
clergy duchovní
clergyman duchovní
clergyman kněz
clergymen kněží
clergywoman farářka
cleric klerik
clerical úřednický
clerical kněžský
clerical klerikální
clerical duchovenský
clericalism klerikalismus
clericalist klerikál
clerically kněžsky
clerics kněží
clerk účetní
clerk písař
clerk tajemník
clerk úřednice
clerk úředník
clerks úředníci
clerkship zaměstnání úředníka
Cleveland Cleveland
clever bystrý
clever mazaný
clever moudrý
clever vychytralý
clever inteligentní
clever dovedný
clever šikovný
clever zručný
clever chytrý
clever-clever všeználek
cleverer chytřejší
cleverest nejchytřejší
cleverly chytře
cleverness chytrost
clevis třmen
clevis vidlice
clew klubko
clew zámotek
cliche fráze
cliche klišé
cliches klišé
cliches fráze
click klapnout
click západka
click zapadnutí
click kliknutí
click kliknout
click klikání
click klik
click cvaknutí
click cvaknout
click cvakat
click in zjistit
click in všimnout si
clicking kliknutí
clicking klikání
clicks kliknutí
client zákazník
client klient
clientage klientela
clientele klientela

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy