Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
clients klienti
cliff útes
cliff úskalí
cliff-hanger napínavá hra
cliffhanger napínavá hra
cliffhanger velmi vyrovnaný souboj
Clifford Clifford
cliffs útesy
cliffs srázy
Clifton Clifton
climacteric klimax
climacteric zlom
climacteric klimaktérium
climacteric klimakterický
climactic vrcholný
climate podnebí
climate klima
climatic klimatický
climatic amplification zesílení klimatu
climatic evaporation klimatický výpar
climatically klimaticky
climatize klimatizovat
climatological klimatologický
climatologist klimatolog
climatology klimatologie
climatype klimatyp
climax nejvyšší bod
climax klimax (biologie)
climax vyvrcholit
climax vyvrcholení
climax vrchol
climb šplhat
climb vyšplhat se na
climb vyšplhat na
climb vylézt
climb šplhat se na
climb stoupání
climb lézt
climb šplhat
climb výstup
climb stoupat
climb down ustoupit
climb down kapitulovat
climb out vylézt
climb out vylézat
climb over přelézt
climb over přelézat
climb the walls zbláznit se
climb the walls být ve stresu
climb up šplhat
climb up šplhat se
climb up vyšplhat
climb up vyšplhat se
climb up vylézt
climb up vylézat
climb up vystupovat na
climb up vystoupit na
climb-down ústup
climb-down kapitulace
climbdown ústup od záměru
climbed lezl
climber lezec
climber horolezkyně
climber horolezec
climbing horolezectví
climbing alpinismus
climbs leze
clime klima
clime podnebí
climes podnebí
clinch sevřít
clinch sevření
clinch objetí
clinched zajistil si
clincher určující faktor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy