Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
close in blížit se
close off zablokovat
close out likvidovat
close out zbavit se zboží
close shave vyholení
close to blízko
close to the vest skrytý
close up uzavřít
close up zblízka
close-cropped nákrátko ostříhaný
close-down ukončení činnosti
close-fisted škudlivý
close-fisted lakomý
close-fitting přiléhavý
close-fitting dokonale padnoucí
close-grained jemnozrnný
close-hauled ostře proti větru
close-knit úzce spjatý
close-knit navzájem propletený
close-mouthed nemluvný
close-set upjatý
close-up záběr zblízka
close-up detailní záběr
closeable uzavíratelný
closed zavřený
closed uzavřený
closed zavřel
closed circuit uzavřený obvod
closed circuit television uzavřený televizní okruh
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
closed system uzavřený systém
closed water cycle uzavřený vodní okruh
closed-circuit uzavřený obvod
closed-loop recycling uzavřená (interní) recyklace
closedown ukončení činnosti
closefisted škudlivý
closefisted lakomý
closely úzce
closely zblízka
closely podrobně
closely hustě
closely důkladně
closely blízko
closely pozorně
closely těsně
closemouthed nemluvný
closeness blízkost
closeout výprodej
closer bližší
closer blíže
closes zavírá
closest nejbližší
closest nejdůvěrnější
closet klozet
closet komora
closet skříňka
closet kredenc
closet záchod
closet kumbál
closet skříň
closet teoretický
closet tajný
closet soukromý
closet důvěrný
closeted skrývaný
closeted tajný
closeup záběr zblízka
closeup detailní záběr
closing uzavření
closing uzavírací
clostridium klostridium
Clostridium perfringens Clostridium perfringens
closure uzávěr
closures uzavírky
closures uzávěry

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy