Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
a dressing down udělené kázání
a drop in the bucket malá část
a dust-up rvačka
a fair shake uspokojivá náhrada
a falling out hádka
a false move neočekávaný pohyb
a false move špatný pohyb
a falsehood lež
a far cry daleko
a faraway look pohled do dáli
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a fat lip rozbitá ústa
a feather in your cap uznání za práci
a feeling pocit
a few pár
a few několik
a few bricks short of a full load nerozumný
a fifth wheel nepotřebné zařízení
a fighting chance férová šance
a fill-up natankování paliva
a fine line úzký vztah
a fine-toothed comb detailní zkoumání
a firm hand pevná ruka
a firm hand osoba usměrňující mravy
a flash in the pan osoba nepracující stále dobře
a fleeting glance zběžný pohled
a fly on the wall chtít slyšet trávu růst
a fool and his money are soon parted hýřil brzy nemá nic
a foregone conclusion jasný výsledek
a fortiori o to více
a free hand výběr podle libosti
a free-for-all rvačka
a freeze on zastavení nějaké činnosti
a fresh pair of eyes čtenář neznající knihu
a fresh start nový život
a full house (cards) dvojice a trojice v pokeru
a full plate plné ruce práce
a full plate plný talíř
a gaggle of geese hejno husí
a game one nekompromisní hráč
a ghost of a chance mizivá šance
a glow on lehce opilý
a go-getter velmi pilný zaměstnanec
a go-getter těžce pracující zaměstnanec
a going concern všetečné dítě
a golden opportunity dobrá šance
a golden opportunity dobrá investice
a goner ztracená záležitost
a good arm dobře házející hráč
a good deal mnoho
a good deal hodně
a good egg milá osoba
a good head milá osoba
a good many velmi mnoho
a good mark dobrý člověk
a good peny poctivý chlap
a good sport férová osoba
a good while hezky dlouho
a grain of truth zrnko pravdy
a great deal mnohem
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
A guy like me don t need that sort of think. Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.
a handful neposedné dítě
a handful hrst
a handout jídlo zdarma
a hard day náročný den
a hard row to hoe obtížný úkol
a hard time nepříjemný čas
a hassle problém
a head start náskok v závodu
a heavy day náročný den
a heavy hitter silák
a heavy see rozbouřené moře
a heavyweight mocný člověk
a hell of a time nádherný čas

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy