Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ad lib (ad libitum) improvizovat
ad libitum tvořit
ad libitum improvizovat
ad libitum podle libosti
ad nauseam do omrzení
ad valorem podle hodnoty
ad valorem tariff tarif ad valorem (k hodnotě)
ad valorem tax hodnotová daň
ad-hoc jen pro tento případ
ad-lib improvizace
ad-lib improvizovaný
ad-lib improvizovat
adage průpověď
adage pořekadlo
adages pořekadla
adagio adagio
Adam Adam
Adam s apple ohryzek
adamant neústupný
adamant velmi tvrdý přírodní krystalický uhlík
adamantine neústupný
adamantly neústupně
adapt upravit
adapt přizpůsobovat
adapt přizpůsobit
adapt adaptovat
adaptability přizpůsobivost
adaptable přizpůsobitelný
adaptation úprava
adaptation adaptace
adaptation. adaptace
adaptations adaptace
adapted přizpůsobený
adapter adaptér
adapters adaptéry
adapting upravení
adapting přizpůsobení
adapting adaptovaní
adapting pipe tvarovka
adaptive přizpůsobivý
adaptive adaptivní
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
adaptive logic adaptivní logika
adaptively adaptivně
adaptor rozdvojka
adaptor rozvodka
adaptor adaptér
adaptors rozvodky
add připsat
add připočítat
add připlatit
add přimíchat
add doplnit
add připočíst
add přilít
add přičíst
add sečítat
add přičíst
add přibalit
add sčítat
add přidávat
add přidat
add dodávat
add dodat
add fuel to the fire přilévat benzín do ohně
add fuel to the flames přilévat oleje do ohně
add in přidat
add insult to injury přilévat olej do ohně
add on přídavný
add on připojený
add on dodat
add salt posolit
add salt to přisolit
add some salt dosolit
add some sugar to přisladit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy