Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
clown paňáca
clown šašek
clowning šaškování
clownish neohrabaný
clownish podobný klaunovi
clownishness neotesanost
clownishness neohrabanost
cloy přesytit
cloyingly nasládle
club udeřit
club klacek
club utlouci
club obušek
club tlouci
club palice
club hůl
club bít
club kyj
club klub
Club of Rome Římský klub
Club of Rome Club of Rome
club root nádor
club sandwich vícevrstvý sendvič
clubbable společenský
clubbed ubitý
clubbing navštěvování klubů
clubby klubový
clubby společenský
clubhouse klubovna
clubman člen klubu
clubmoss plavuň
clubroom klubovna
clubs obušek
clubs kluby
clubs tluče
clubs kříže
cluck kvokat
cluck kdákat
cluck blbec
clue stopa
clue klíč
clue vodítko
clued in dozvědět se
clued-up zaměřený na něco
clueless bezradný
clueless pitomý
clues vodítka
clues klíče
clump trs
clump hlouček
clump dupat
clump chumel
clump shluk
clumpy těžkopádný
clumsier nemotornější
clumsiest nejneohrabanější
clumsily neobratně
clumsily nemotorně
clumsiness neohrabanost
clumsy nemotorný
clumsy neohrabaný
clumsy netaktní
clumsy neobratný
clunch ztvrdlý jíl
clung tíhl
clung cling/clung/clung
clung lnul
clung tíhnul
clung lpěl
clung přiléhal
clung držel
clunk buchnutí
clunk zvuk dopadu
clunker rachotina
clunky neobratný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy