Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cluster trs
cluster svazek
cluster shluk
cluster nahromadění
cluster chumel
clustered nashromážděný
clustered nacpaný
clustering shromažďování
clustering shlukování
clusters svazky
clusters shluky
clutch spojka
clutch sevření
clutch shluk
clutch uchopit
clutch chňapat
clutch chytit
clutch chytat se
clutch spojka
clutch sevřít
clutched stiskl
clutched mačkal
clutched sevřel
clutched stisknul
clutches spáry
clutching svírání
clutter nepořádek
cluttered zaplněný
cluttered přecpaný
cluttering zaplňování
cluttering přecpávání
Clyde Clyde
Clydesdale plemeno tažných koní
clyster klystýr
cm cm
CMAWS Common Missile Approach Warning System
CMC Ceramic Matrix Composite
CMIIW Correct Me If I m Wrong
CMS konvence pro ochranu migrujících živočišných druhů
CMWS Common Missile Warning System
CNI Communications
cnidarian žahavec
CNRET centrum pro přírodní energetické zdroje a dopravu
CO COnference
co-author spoluautor
co-defendant spoluobviněný
co-defendant spoluobžalovaný
co-educate koedukovat
co-founder spoluzakladatel
co-manager spoluředitel
co-occurrence souvislost
co-op družstevní podnik
co-operate spolupracovat
co-operated spolupracoval
co-operation spolupráce
co-operative kooperující
co-operative družstevní
co-operative spolupracující
co-operative building society stavební bytové družstvo
co-operative farm družstevní farma
co-operative farm zemědělské družstvo
co-operative farmer družstevní zemědělec
co-operative farmer družstevník
co-operative farming družstevní zemědělství
co-operative shop konzum
co-operative society výrobní družstvo
co-operative society obchodní družstvo
co-operative store konzum
co-operator družstevník
co-operator spolupracovník
co-opt kooptovat
co-optation kooptace
co-option kooptace
co-ordinate souřadnice
co-ordinate koordinovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy