Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
co-ordinated koordinovaný
co-ordinating koordinující
co-ordination koordinace
co-ordinator koordinátor
co-owner spolumajitel
co-product koprodukt
co-product vedlejší výrobek
co-respondent spoluodpůrce
co-star jedna z hlavních rolí
co-worker spolupracovník
co. spol.
Co. společnost
coach kouč
coach cvičitelka
coach dostavník
coach kočár
coach trénovat
coach železniční vagon
coach trenér
coach železniční vůz
coach vůz
coach autokar
coach autobus
coachbuilder výrobce karoserií
coaches trenéři
coaches instruktoři
coaches trénuje
coaching připravování
coaching vyučování
coaching koučování
coaching doučování
coachman kočí
coachmen vozkové
coact spolupracovat
coaction spolupráce
coagulable srážlivý
coagulant koagulant (vodárenství)
coagulant koagulátor
coagulase koagulační enzym
coagulate srážet se
coagulate koagulovat
coagulate koagulát
coagulating agent koagulant (vodárenství)
coagulation koagulace (vodárenství)
coagulation srážení
coagulation koagulace
coagulation filter koagulační filtr
coagulation jar test koagulační zkouška
coagulator koagulátor
coagulum sraženina
coagulum koagulát
coal uhelný
coal uhel
coal uhlí
coal baron uhlobaron
coal black uhlově černá
coal black černý jako uhel
coal gas svítiplyn
coal mine uhelný důl
coal miner horník
coal oil ropa
coal scuttle uhlák
coal scuttle kbelík na uhlí
coal shovel lopata na uhlí
coal tar uhelný dehet
coal-black černý jako uhel
coal-fired na uhlí
coal-mine uhelný důl
coal-pit uhelná jáma
coal-scuttle kbelík na uhlí
coalesce splynout
coalesce shlukování
coalesced spojený
coalesced splynul
coalesced sloučený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy