Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
coalescence splynutí
coalescent splývající
coalface uhelný porub
coalfield uhelný revír
coalfield uhelná pánev
coalition koalice
coalition sdružení
coalitionist koaliční
coalitions koalice
coalman uhlíř
coalmine uhelný důl
coalpit uhelná jáma
coaming sil
coaming jílcové roubení
coarctate zúžit
coarctate srůst
coarctation zúžení
coarse neobrobený
coarse drsný
coarse sprostý
coarse surový
coarse obhroublý
coarse hrubý
coarse mouth huba
coarse screen hrubé česle
coarse soil hrubozem
coarse-grained hrubozrnný
coarsely hrubě
coarsen zdrsnit
coarsen hrubnout
coarseness nekultivovanost
coarseness hrubost
coarser hrubší
coarsest nejhrubší
coarsest nejdrsnější
Coase Conjecture. Coaseova domněnka
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast břeh
coast pobřeží
coast-to-coast přes celé území
coast-to-coast od pobřeží k pobřeží
coastal přímořský
coastal pobřežní
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
coaster tácek
coastguard pobřežní hlídka
coasting jízda na neutrál nebo se zmáčknutou spojkou
coastline obrys pobřeží
coastline pobřežní čára
coastwise pobřežní
coat povlékat
coat potah
coat natírat
coat kabátek
coat lak
coat povlak
coat kabát
coat slupka
coat obalit
coat nátěr
coat vrstva
coat natřít
coat obšívat
coat obložení
coat obal
coat peří
coat plášť
coat omítat
coat okovat
coat pokrýt
coat povléct
coat potáhnout
coat hanger ramínko na šaty
coat hanger ramínko

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy