Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cocoa butter kakaový tuk
cocoanut kokos
coconut kokos
coconut kokosový ořech
coconut palm kokosová palma
cocoon zámotek
cocoon kokon
cocotte kokota
cocotte nevěstka
cocroach šváb
cod treska
cod nepravý
COD dobírka
COD CHSK
cod liver oil rybí tuk
cod-liver oil tresčí olej
cod-liver-oil rybí tuk
coda koda
Coddington Coddington
coddle rozmazlovat
code kodex
code sbírka zákonů
code kódovat
code šifrovat
code zákoník
code zakódovat
code zašifrovat
code kód
code of conduct kodex praxe
code page kódová stránka
coded zakódovaný
coded programovaný
coded kódovaný
codeine kodein
codename krycí jméno
codename dát krycí jméno
coder programátor
codes kódy
codex kodex
codfish tresla
codfish treska
codger tatík
codices kodexy
codicil dodatek k závěti
codification uzákonění
codification kodifikace
codifier kodifikátor
codify kodifikovat
coding šifrování
coding programování
coding kódování
codling mladá treska
codpiece část kalhot ze 16. století
Codrington hl.m. - Barbuda
codswallop pitomost
codswallop nesmysl
Cody Cody
COEA Cost and Operational Effectiveness Analysis
coed smíšený
coeducation koedukace
coefficient ukazatel
coefficient koeficient
coefficients koeficienty
coeliac břišní
coenobite mnich
coenobitic klášterní
coenosis cenóza
coenotope cénotop
coenotype cénotyp
coenzyme koenzym
coequal rovný
coerce vynutit
coerce vnutit
coerce přinutit
coerce nutit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy