Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cognitive poznávací
cognitive kognitivní
cognitive science věda o myšlení
cognitively kognitivně
cognizable rozeznatelný
cognizable poznatelný
cognizance vědomost
cognizance vědomí
cognizant informovaný o něčem
cognize poznávat
cognomen přezdívka
cognoscente znalec
cognoscenti zasvěcenci
cognoscible poznatelný
cogs čepy
cogwheel ozubené kolo
COH koeficient zamlženosti
cohabit žít společně
cohabitation soužití
cohabitation nemanželské soužití
cohabitation kohabitace
Cohan Cohan
coheir spoludědic
Cohen Cohen
cohere souviset
cohere souhlasit
cohere skloubit
cohere ladit
cohere zapadat do sebe
cohere držet pohromadě
coherence spojitost
coherence souvislost
coherence promyšlenost
coherence koherence
coherency spojitost
coherency koherence
coherent související
coherent soudržný
coherent logický
coherent srozumitelný
coherent souvislý
coherent koherentní
coherently souvisle
cohesion soudržnost
cohesive soudržný
cohesive kohezní
cohesively soudržně
cohesiveness soudržnost
Cohn Cohn
cohort kohorta
cohort study kohortová studie
coif čepec
coif čapka
coiffeur kadeřník
coiffeuse kadeřnice
coiffure účes
coign roh
coil zkroutit
coil kroutit
coil spirála
coil vinutí
coil vinutý
coil stáčet
coil stočit
coil závit
coil vinout
coil kotouč
coil had
coil cívka
coil navíjet
coiled svinutý
coiled stočený
coiling vinutí
coiling navíjení
coiling navíjecí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy