Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
add to zvýšit
add to zvětšit
add to připojit
add to přiložit
add to přidat
add to figures připočítávat
add-on doplněk
add-on přídavek
addable sečitatelný
addable schopný být přidán
Addams Addams
added přidán
addend druhý sčítanec
addenda addendum
addendum dodatek
adder zmije
adder sčítačka
adders zmije
addible přidatelný
addict nadšenec
addict fanoušek
addict toxikoman
addict narkoman
addicting návykový
addiction návyk
addiction závislost
addictive návykový
addictiveness návykovost
addicts narkomani
adding sčítání
adding přidávání
adding-up problem problém sčítání
addition přidání
addition adice
addition dodatek
addition přírůstek
addition sčítání
addition přídavek
additional doplňkový
additional dodatkový
additional přídavný
additional dodatečný
additional další
additional accident benefit připojištění
additional bed přistýlka
additional charge přirážka
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
additional cost vícenáklady
additional molening equipment krtkovač
additional nutriment of entomophage doplňková potrava entomofága
additional postage doplatek poštovného
additional water softening doměkčování vody
additionally dodatečně
additions přídavky
additive přísada
additive aditiv
additive součtový
additive aditivní
additive aditiva
additives aditiva
additivity aditivita
addle zkazit se
addle jen
addled popletený
address oslovení
address projev
address řeč
address proslov
address oslovovat
address oslovit
address adresovat
address adresa
addressability adresovatelnost
addressable adresovatelně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy