Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cold feet strach
cold feet tréma
cold fish studený čumák
cold front studená fronta
cold fusion studená fúze
cold in death studený
cold scent vychladlá stopa
cold seet studený pot
cold shoulder ignorovat
cold shoulder přezírání
cold shoulder nevšímavost
cold snap chladné počasí
cold sore opar
cold sweat studený pot
cold turkey náhle
cold turkey bez mezikroků
cold war studená válka
cold-blooded chladnokrevný
cold-bloodedly chladnokrevně
cold-bloodedly bezcitně
cold-bloodedness studenokrevnost
cold-cream pleťový krém
cold-footed zbabělý
cold-footer baba
cold-footer zbabělec
cold-hearted nemilosrdný
cold-hearted bezcitný
cold-heartedness nemilosrdnost
cold-shoulder ignorovat
coldblooded nelítostný
coldblooded chladnokrevný
coldcock náhle uhodit
coldcream pleťový krém
colder chladnější
coldest nejchladnější
coldhearted nemilosrdný
coldhearted bezcitný
coldheartedness nemilosrdnost
coldish spíše chladný
coldly chladně
coldness chlad
colds ochlazuje
cole kapusta
cole zelí
Cole Cole
Coleman Coleman
coleslaw zelný salát s majonézou
Colette ženské křestní jméno
colewort mladá kapusta
colewort kapusta bez srdíčka
Colgate Colgate
colic kolika
colicky kolikovitý
coliform koliformní bakterie
coliform bacterium koliformní bakterie
coliseum koloseum
colitis kolitida
colitis zánět tlustého střeva
collaborate spolupracovat
collaborated spolupracoval
collaborating spolupracující
collaboration spolupráce
collaborationist kolaborantský
collaborationist kolaborant
collaborative vznikající spoluprací
collaborative spolupracující
collaborative spolupracovní
collaboratively vytvářejíce ve spolupráci
collaborator kolaborant
collaborator spolupracovník
collaborators kolaboranti
collage koláž
collagen kolagen
collapsable sklopný
collapse hroutit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy