Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
collapse pád
collapse padnout
collapse svalit se
collapse zbortit se
collapse zřícení
collapse zbořit se
collapse zřítit se
collapse zhroutit se
collapse zhroucení
collapse zborcení
collapse zával
collapse kolaps
collapsed zřícený
collapsed zhroucený
collapsed zbořený
collapses kolabuje
collapses hroutí se
collapsible skládací
collapsing zřícení
collapsing bortící
collar příruba
collar chomout
collar límeček
collar obojek
collar obruč
collar límec
collarbone klíční kost
collard druh kapusty
collarless bez límce
collars obojky
collars límce
collate kolacionovat
collate shromáždit
collate porovnávat
collated shromážděný
collateral záruka
collateral bankovní záruka
collateral majetková záruka
collateral vedlejší
collateral souběžný
collateral paralelní
collaterally souběžně
collaterally paralelně
collating shromažďující
collating shromažďování
collation kolace
collation porovnání
collator zakládač
colleague kolega
colleague kolegyně
colleagues kolegové
collect shromáždit
collect soustřeďovat
collect sbírat
collect vybrat
collect sebrat
collect sbírat
collect vybírat
collect my thoughts uspořádat myšlenky
collectability vymahatelnost
collectable dobytný např. dluh
collectable splatný
collected sbíraný
collected soustředěný
collectible inkasovatelný
collecting sběrný
collecting sbírající
collecting sběratelství
collecting drain sběrný drén
collecting dust dlouho nepoužívaný
collection shromažďování
collection kolekce
collection soubor
collection sběr
collection vybírání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy