Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
collection sbírka
collection area sběrná oblast (odpady)
collection waste sběrový odpad
collections sbírky
collective kolektiv
collective družstvo
collective společný
collective sdílený
collective kolektivní
collective bargaining kolektivní smlouvání
collective consciousness vědomí sounáležitosti ke kolektivu
collective consciousness solidarita s kolektivem
collective farms kolektivní farmy
collective goods společné statky
collective noun podstatné jméno
collectively společně
collectively kolektivně
collectively hromadně
collectivisation kolektivizace
collectivism kolektivizmus
collectivist kolektivistický
collectivity kolektivita
collectivization kolektivizace
collectivize kolektivizovat
collector inkasista
collector výběrčí
collector sběratel
collectors sběratelé
collects sbírá
colleen děvče
college fakulta
college vysokoškolský
college univerzitní
college univerzita
college universita
college kolej
college kolegium
college akademie
college vysoká škola
colleges koleje
colleges univerzity
collegial kolejní
collegial kolegiální
collegial kamarádský
collegiality kolegialita
collegian student
collegiate kolejní
collegium kolegium
collet kleština
collet svěrací objímka
collide střetnout
collide střetnout se
collide kolidovat
collide with narazit do
collide with kolidovat s
collided kolidoval
colliding kolidující
collie kolie
collier havíř
collieries šachty
colliery šachta
colligate sjednotit
colligate shrnout
colligation spojení
colligation sjednocení
collimate kolimovat
collimation kolimace
collimation soustředění paprsků
collimator kolimátor
collinear rovnoběžný
collinear kolineární
Collins Collins
collision kolize
collision srážka
collisional kolizní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy