Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
colonnade kolonáda
colonnaded kolonádový
colonoscope sigmoidoskop
colons dvojtečky
colony kolonie
colopexy kolopexe
colophon tiráž
colophony kalafuna
coloptosis koloptóza
color barva
color-blind barvoslepý
Coloradan obyvatel Kolorada
Colorado Kolorado
Colorado Colorado
colorado beetle mandelinka
Colorado Springs město - Spojené státy americké
colorant barvivo
coloration zbarvení
coloration zabarvení
coloratura koloratura
colorblind barvoslepý
colorblindness barvoslepost
colorcast barevné vysílání
colored barevný
colorful pestrý
colorful barevný
colorimeter kolorimetr
colorimetric kolorimetrický
colorimetry kolorimetrie
coloring barvicí
colorless bezbarvý
colormap paleta barev
colormap mapa barev
colors barvy
colors národní vlajka
colossal obrovitý
colossal kolosální
colossally kolosálně
Colosseum amfitoátr v Římě
colossi kolosy
colossus kolos
colostomy kolostomie
colostrum mlezivo
colostrum kolostrum
colotomy kolotomie
colour zbarvit
colour zabarvit
colour zabarvení
colour obarvit
colour nabarvit
colour barvivo
colour barvitost
colour barvit
colour barva (vody)
colour vybarvit
colour barva
colour barevný
colour in vymalovat
colour photo barevná fotografie
colour-blind barvoslepý
colourant barva např. na vlasy
colouration zbarvení
coloured barevný
colourful pestrý
colourful barvitý
colourful variety pestrost
colourfully pestrobarevně
colourfulness barevnost
colouring zbarvení
colouring zabarvení
colouring book omalovánky
colourisation kolorace
colourise zbarvovat
colourised zbarvoval
colourist kolorista

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy