Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
colourless bezbarvý
colourlessness bezbarvost
colours barvy
colpitis zánět pochvy
colpocele poševní kýla
colpocystitis zánět poševní stěny
colporteur kolportér
colpoxerosis kolpoxeróza
colt hříbě
colter předradlička
coltish skotačivý
coltish hravý
coltsfoot podběl
colugo letucha
columbarium kolumbárium
Columbia Kolumbie
Columbia hl.m. - South Carolina v USA
Columbia Columbia
Columbian týkající se Kryštova Kolumbuse
columbine kolombína
columbite niobit
columbium niob
Columbus hl.m. - Ohio v USA
Columbus Columbus
Columbus Day 12. říjen
Columbus Day svátek objevení Ameriky
column zástup
column sloup
column kolona
column sloupek
column konvoj
column kolona vozidel
column rubrika
column sloupec
columnar sloupcovitý
columned sloupový
columniform sloupkovitý
columniform sloupovitý
columnist sloupkař
columns sloupce
colza řepka
coma koma
coma čárka
Comanche okres v USA
comatose komatózní
comb hřebínek
comb pročesat
comb pročesávat
comb rozčesávat
comb učesat
comb hřeben
comb česat
comb out vyčesat
comb out česat se
comb-out pročesání
combat bojový
combat konflikt
combat boj
combat bojovat
combat zápasit
Combat Air Patrol hlídkový let
combat fatigue vyčerpání bojem
combatant bojovník
combatants bojovníci
combative bojovný
combativeness bojovnost
combed učesaný
comber česač
combinable kombinovatelný
combination spolčování
combination spojování
combination slučování
combination kombinování
combination kombinace
combination drainage dvouetážová drenáž

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy