Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
combination lock kombinační zámek
combinational kombinační
combinations kombinace
combinative kombinatorický
combinative kombinační
combinatorial kombinatorický
combinatory kombinatorický
combine zkombinovat
combine spojit
combine spojovat
combine kombajn
combined kombinovaný
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined aeration kombinovaná aerace (vody)
combined drainage kombinovaná drenáž
combined effect kombinovaný účinek
combined pesticide kombinovaný pesticid
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
combines kombinuje
combines kombinovat
combing česající
combing česání
combining mísení
combining kombinující
combining kombinování
combo kombo
combo malá jazzová skupina
combs hřebeny
combs češe
combustibility zápalnost
combustibility vznětlivost
combustibility hořlavost
combustible vznětlivý
combustible hořlavina
combustion spalovací
combustion spalování
combustive hořlavý
come vzejít
come stát se
come připlout
come přiběhnout
come nadejít
come dospět
come doletět
come dojít
come nastat
come přejet
come přejít
come come/came/come
come jít
come přijíždět
come přijít
come přijet
come přicházet
come jezdit
come about udát se
come about stát se
come accross setkat se s
come across narazit na
come across potkat
come after následovat
come after přijít po
come again opakovat
come again zopakovat
come again on st. opakovat něco
come alive publikum ožilo
come along naskytnout se
come along spěchej!
come along jít kolem
come along honem!
come along dařit se
come apart rozpadnout se
come apart rozložit se
come around začít spolupracovat
come around vrátit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy