Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
come away odejít
come back vracet se
come back vrátit se
come back přijít zpět
come back to haunt you špatné skutky tě přijdou strašit
come by získat
come by sehnat
come by přijít k
come by jet kolem
come clean přiznat se
come down spadnout
come down upadat
come down sestoupit
come down dochovat se
come down padnout
come down hard tvrdě potrestat
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
come down to earth vrátit se zpět na zem
come down to earth být realistický
come down with onemocnět
come flying přiletět
come forward předstoupit
come from pocházet z
come full circle vrátit se na začátek
come hell or high water ať se stane cokoli
come home vrátit se
come home přijít domů
come in vstupte
come in zapojit se
come in vstoupit
come in přijet
come in vejít
come in for vysloužit si
come in handy přijít vhod
come in handy hodit se
come in handy být dobrý
come in! pojďte dál
come in! pojď dál
come in! dále
come into vstupovat
come into vstoupit
come into vstoupit do
come into vejít
come into being vzniknout
come into being nastat
come into play být uveden do provozu
come into use začít se používat
come into your own nalézt svůj talent
come naturally mít schopnost od přírody
come near přiblížit se
come near málem něco udělat
come of dopadnout
come of konat
come of upadnout
come of age dosáhnout zletilosti
come off dopadnout
come off odtrhnout se
come off odejít
come off jít pryč
come off it ven s tím
come on rozběhnout se
come on objevit se
come on pospíšit si
come on blížit se
come on nastat
come on in vstupte
come on strong dělat se zapálením
come on to dělat do
come onside přidat se k týmu
come onto dělat návrhy
come out vyvstat
come out vynořit se
come out vyjít najevo
come out být publikován
come out vyjíždět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy