Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
come out vyjít
come out vyjet
come out vycházet
come out veřejně se přihlásit ke své homosexualitě
come out in the wash až usadí prach
come out with říci
come over krátce navštívit
come over přijít
come round změnit
come round změnit se
come round stavit se
come round navštívit
come round zajít k
come running přibíhat
come running přiběhnout
come through proletět
come to dojíždět
come to dojít
come to dojet
come to docházet
come to přijít k rozumu
come to začínat
come to a halt zastavit se
come to a head vyústit v konflikt
come to fruition uskutečnit se
come to grips dojít ke rvačce
come to grips with čelit pravdě
come to life obživnout
come to life vzpamatovat se
come to light vyjít na světlo
come to light vycházet na světlo
come to light ukázat se
come to light přijít na svět
come to light projevit se
come to mind vybavit se
come to terms dohodnout se
come to terms with dohodnout se s
come to the fore zviditelnit se
come to the point dostat se k věci
come to think of it když si vzpomenu jak ...
come together setkat se
come together usmířit se
come together scházet se
come together sbližovat se
come true splnit se
come true vyplnit se
come undone ztratit sebekontrolu
come unglued rozpadnout se
come up objevit se
come up přistoupit
come up vyrazit
come up with přijít s
come! pojďte
come! pojď
come-at-able dosažitelný
come-at-able přístupný
come-hither vyzývavý
come-hither svádění
come-on lákadlo
comeback návrat
comedian vtipálek
comedian komik
comedian komediant
comedians komedianti
comedic komediální
comedienne komediální herečka
comedies veselohry
comedown propadák
comedy komedie
comeliness sličnost
comely hezký
comely pohledný
Comenius Komenský
comer příchozí
comes jede

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy